Persbericht 8 juli 2020

Oud worden met plezier

CuraeVitel Balie gaat samenwerken met Stamtafel

UTRECHT-ASSEN 8 juli 2020 – Dankzij de samenwerking tussen CuraeVitel Balie en Stamtafel kunnen ouderen  op een eenvoudige manier contacten leggen met familie, mantelzorgers en zorgprofessionals.

Veel burgers hebben moeite om hun weg te vinden in het gezondheidszorgsysteem. Hoewel het uitgangspunt is dat de (kwetsbare) oudere burger zolang mogelijk in zijn/haar eigen woonomgeving kan blijven wonen is de zorg in Nederland zo ingericht dat het soms lastig om de juiste (en financierbare) zorg te vinden in Nederland. De afgelopen maanden is gebleken hoe belangrijk het is om contact met elkaar te houden.

Er is behoefte om naast de gewone contacten ook digitaal op een eenvoudige manier contact te kunnen leggen en diensten in en om het huis en rond het eigen leven te regelen.  

CuraeVitel balie en Stamtafel bundelen hun expertise zodat er één loket (balie) wordt ingericht waar burgers en hun familie vragen kunnen stellen over zorg-, woon-, en welzijnsmogelijkheden en onderling contact kunnen leggen. De burger bepaalt zelf met wie contacten worden gelegd en welke diensten mogelijk van belang zijn, waardoor zij zelf regie houdt, en wordt ondersteund bij het aanvragen van zorg en de wijze waarop financiering kan plaatsvinden.

CuraeVitel balie en Stamtafel streven er met deze samenwerking naar dat het vermogen van ouderen om voor zichzelf te zorgen en regie te kunnen nemen wordt versterkt. Juist door deze samenwerking staat de kwaliteit van het leven centraal en wordt gezorgd voor de randvoorwaarden die daar bij horen.

Over CuraeVitel Balie

CuraeVitel Balie (https://curaevitelbalie.nl) verzorgt zorg, woon- en comfortdiensten voor mensen die zelfstandig willen wonen maar tegelijkertijd veiligheid en comfort in de nabije omgeving op prijs stellen. We werken met digitale hulpmiddelen en technologie om dit mogelijk te maken.

Over Stamtafel

Stamtafel (https://stamtafel.nl) biedt een laagdrempelig communicatieplatform en is een digitale ontmoetingsplek voor burgers, cliënten, bewoners, verwanten en medewerkers, voor zowel mensen die thuis wonen, als voor mensen in een zorginstelling, om contact met elkaar te hebben en de zorgvraag van kwetsbare ouderen in samenwerking met familie, mantelzorgers en zorgprofessionals te organiseren. 

Table of Contents