VEILIG Wonen

Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw biedt CuraeVitel Balie Smart Home oplossingen aan. De oplossingen vergroten de veiligheid in de woning, bieden ondersteuning aan de mantelzorger en ondersteunen het langer zelfstandig thuis wonen. De Smart Home oplossingen zijn gebundeld in drie pakketten. De pakketten kunnen altijd worden uitgebreid met losse componenten. Daarnaast zijn maatwerkoplossingen mogelijk. 

Alle Smart Home oplossingen gebruiken data. Het verschil tussen het systeem dat te verkrijgen is via CuraeVitel Balie en andere aanbieders, is dat de gegevens in dit geval blijven waar ze horen – binnen de muren van uw woning. Er is geen cloudopslag en er vindt geen vergelijking of evaluatie van gegevens plaats buiten de woning.

BASISPAKKET SMART HOME

prijs op aanvraag

Het Basispakket Smart Home is geschikt voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw en kan draadloos worden aangelegd. De kern van het systeem is de monitoring van valincidenten in de woning, in combinatie met passieve preventie. Deze functionaliteiten kunnen naar wens worden in- en uitgeschakeld. Het systeem kan daarmee worden geïnstalleerd nog voor de ondersteuningsbehoefte er daadwerkelijk is.

Het Basispakket Smart Home bevat 5 aanwezigheidsmelders, een contact voor medicatie, een deurcontact, een noodknop en een miniserver. De aanwezigheidsmelders worden in de meest gebruikte ruimtes aan het plafond geïnstalleerd, waarbij per ruimte een indicatie wordt gegeven van de maximale verblijfsduur per ruimte. Als het systeem is ingeschakeld, worden de bewegingen van en naar de verschillende ruimtes gemonitord. Wanneer een ruimte wordt betreden, maar niet verlaten wordt na de maximale verblijfsduur een melding gestuurd naar een telefoonnummer of e-mailadres naar keuze.

Buiten valdetectie kan met het Basispakket ook medicatie inname worden gemonitord. Dit is met name van toepassing wanneer er sprake is van beginnende dementie. Het medicatiecontact wordt geplaats op het kastje waar de medicatiedoos zich in bevind. De bewoner en de mantelzorger kunnen samen een medicatieplan opstellen, waarbij de bewoner of de mantelzorger een melding krijgt wanneer er van dit plan wordt afgeweken.

Als extra veiligheidsmaatregel wordt er bij het Basispakket Smart Home een noodknop meegeleverd. Met deze knop kan op elk moment een de alarmeringsfunctie van het Basispakket Smart Home worden ingeschakeld, waardoor er een melding wordt verstuurd naar het telefoonnummer of e-mailadres dat door de bewoner is opgegeven.

De bewoner en mantelzorger kunnen indien gewenst ook samen kijken naar passieve monitoring op het gebied van beweging. Daarvoor wordt ook het deurcontact ingezet. De bewoner stelt eventueel samen met de mantelzorger een beweegplan op. Het systeem registreert de bewegingen binnen de woning en monitort het gebruik van de voordeur. Als van het beweegplan wordt afgeweken kan er een melding worden verstuurd naar de bewoner of de mantelzorger.

Voor alle functionaliteiten geldt:

  • Het inschakelen en uitschakelen van het systeem kan op elk moment.
  • De gegevens blijven binnen de muren van de woning, behalve de melding die wordt uitgestuurd naar het telefoonnummer of emailadres van de bewoner of mantelzorger

PLUSPAKKET SMART HOME

prijs op aanvraag

Het Compleet pakket Smart Home heeft dezelfde functionaliteiten als het Basispakket Smart Home. Het pakket is uitgebreid met het beheer van potentiële risico’s. Dankzij slimme stopcontacten controleert het systeem snel en eenvoudig of bepaalde apparaten zoals de koffiezet of de broodrooster nog aan staan. Is de bewoner toch een toestel vergeten af te zetten? Dan wordt de bewoner of een familielid of verzorger op de hoogte gebracht. Die kan vanop afstand het desbetreffende toestel uitschakelen

Een watersensor is een discrete en draadloze sensor die waterlekken detecteert. Vanaf bv. het bad of de wasbak overloopt, de wasmachine lekt of er ergens een leiding barst, wordt de bewoner onmiddellijk op de hoogte gebracht.

COMPLEET PAKKET SMART HOME

prijs op aanvraag

Het compleet pakket Smart Home is er voor nieuwbouwprojecten. Samen met de projectontwikkelaar kijken we naar de integratie van een totaaloplossing die vanaf de bouw kan worden geïntegreerd in de woningen. Het Compleet pakket bevat alle functionaliteiten van het Pluspakket maar is uitgebreid met slimme verlichting en slimme alarmering.

Met de slimme verlichtingsoplossingen kan er voor elke ruimte een lichtplan worden gemaakt dat aansluit bij de situatie van de bewoner. Een van de meest voorkomende oorzaken van valincidenten is slechte nachtverlichting. Met het Compleet pakket Smart Home wordt de nachtverlichting automatisch ingeschakeld als de bewoner in de nacht uit bed gaat.

De slimme alarmering in het compleet pakket ziet toe op reguliere veiligheidscontroles zoals brand- rook- en watermelders en een inbraakalarm, maar ook met uitgebreidere passieve controle. Onderzoek heeft aangetoond dat ouderen het verlies van hun onafhankelijkheid en privacy vaak harder vrezen dan de dood. In tegenstelling tot cameratoezicht of actieve controletoestellen, houdt het Compleet pakket Smart Home passief de wacht door gewoontepatronen te controleren via sensoren. Twee voorbeelden zijn:

Bewoner met huisdier: in het geval een bewoner de hond ’s ochtends en ’s avonds dient buiten te laten, dan kan een deurcontact controleren of de deur minstens één maal per dag geopend wordt. Is dit niet het geval, dan wordt er een melding gestuurd naar een familielid of verzorger.

Vroege vogel: stel u voor dat een bewoner altijd heel vroeg opstaat en er op een dag voor 10u nog geen beweging gedetecteerd wordt, dan kan er een melding weerklinken dat de bewoner binnen de vijf minuten op een willekeurige knop naar keuze dient te klikken, anders worden familie of verzorgers opnieuw verwittigd.

Het Compleet pakket Smart Home draagt hiermee bij aan:

  • de stimulatie van onafhankelijkheid en autonomie;
  • het verbeteren van het vertrouwen en de levenskwaliteit van de bewoners;
  • hulp bij het beheren van potentiële risico’s;
  • hulp dankzij visuele en akoestische boodschappen;
  • toezicht op dierbaren op een passieve manier.