Over ons

CuraeVitel Balie is zo ontworpen dat alle mogelijke hulpvragen door professionals behandeld kunnen worden. Het concept voorziet in hulp bij zorgvragen en voorziet in comfortdiensten voor alle Nederlanders. Verder verleent CuraeVitel Balie woondiensten aan bewoners van CuraeVitel-woningen.
Comfortdiensten

Comfortdiensten zijn diensten die bedoeld zijn om het leven te veraangenamen. ICT-vragen, huishoudelijke hulp, kapper aan huis, etc. Deze diensten zijn op aanvraag beschikbaar. Zie hier voor meer informatie.

Woondiensten

Deze diensten zijn bedoeld voor bewoners van CuraeVitel-huizen. Denk hierbij aan VvE-gerelateerde activiteiten, huismeesterdiensten of kleine klussen. Zie hier voor meer informatie.

Zorgdiensten

Via CuraeVitel Balie kan elke burger met een zorgvraag voor CuraeVitel snel en gemakkelijk een zorgvraag uitzetten. CuraeVitel Balie zal de zorgvrager begeleiden zodat de zorgvraag op maat wordt ingevuld met gekwalificeerde zorgverleners die de zorgvrager zelf kiest. Zie hier voor meer informatie.

CuraeVitel Balie is een samenwerkingsverband tussen CuraeVitel en PlatformVmZ. Beide partijen leveren vanuit hun expertise en werkgebied diensten aan ouderen die comfortabel, in een vertrouwde omgeving woon-, zorg- en comfortdiensten willen ontvangen.

CuraeVitel

CuraeVitel betekent zorg en leven. Wij ontwikkelen comfortabele ouderenwoningen gecombineerd met een uitzonderlijk aanbod aan diensten, service en zorg op maat. Bij CuraeVitel ontwikkelen we ouderenwoningen waarin we streven naar de perfecte balans tussen comfort en zorg. 

CuraeVitel is een handelsnaam van InoCare, een gespecialiseerd adviesbureau in de zorg. InoCare werkt aan het optimaliseren van de processen in de verschillende deelgebieden van de zorgsector. Samen met CureaVitel maken we de zorg klaar voor de uitdagingen in de toekomst.

PlatformVmZ

Het PlatformVmZ is opgericht om eigen regie bij cliënten en ondernemerschap bij zorgprofessionals te ondersteunen. Dit biedt cliënten de mogelijkheid om zelf zorginvulling te geven o.a. via een digitale gezondheidsomgeving.  

Het PlatformVmZ is ondergebracht bij de Stichting Verbinden-met-Zorg, die WTZi erkend is als zorginstelling.