Zorg aanvragen particulieren

Daarnaast is er voor de bewoners van CuraeVitel woningen de mogelijkheid om extra zorg en ondersteuning te krijgen van ons (para)medisch team. Mocht u een bewoner zijn met behoefte aan extra ondersteuning, log dan hier in. 

Heeft u een algemene thuiszorgvraag of woont u niet in een CuraeVitel woning, vul dan onderstaand formulier in. Binnen 3 werkdagen neemt een wijkverpleegkundige contact met u op.

ZORG THUIS IN 5 STAPPEN

EIGEN REGIE OVER UW ZORG
Via CuraeVitel Balie kan elke burger met een zorgvraag voor CuraeVitel snel en gemakkelijk een zorgvraag uitzetten. CuraeVitel Balie zal de zorgvrager begeleiden zodat de zorgvraag op maat wordt ingevuld met gekwalificeerde zorgverleners die de zorgvrager zelf kiest. CuraeVitel Balie biedt deze dienstverlening gratis aan om burgers te ondersteunen eigen regie op de inzet van zorg te houden, o.a. via ons digitaal cliëntportaal. De zorg wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraars. Alle zorgverleners zijn zzp’ers die gekwalificeerd, bevoegd en bekwaam zijn.

TOEGANG TOT ZORG
Om toegang te krijgen tot de zorg is er een indicatie nodig. Voor de zorg die vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw) wordt vergoed moet een wijkverpleegkundige (HBO-V) een indicatie stellen. In de Wmo is dat de gemeente en in de Wet Langdurige Zorg (Wlz) is dit een onafhankelijk indicatieorgaan (CIZ). De indicatie die gesteld wordt geeft aan welk budget er beschikbaar is voor de burger en wordt vaak in uren, minuten en soort prestatie/product uitgedrukt. Bij CuraeVitel Balie zijn alle procedures bekend waardoor de zorgvrager begeleid wordt en de zorgvraag efficiënt en soepel verloopt.